Op zaterdag 13 januari hield de onderafdeling Noord-Oost-Brabant {NOB} haar Nieuwjaarsreceptie.
Met zo’n achtenzeventig aanwezigen werd secretaris COM-NOB John Frank gehuldigd tot ‘Lid van Verdienste’.

Na twee korte toespraken kreeg Secretaris John Frank in het bijzijn van familie en vrienden de oorkonde en de daarbij horende baton in blauw en rood uit handen van Voorzitter COM Piet Kruithof uitgereikt.

De motivatie voor deze huldiging is de jarenlange inzet van John voor het Wel en Wee van de Onderafdeling en COM als geheel. In diverse bestuursfuncties heeft John zich meer dan twintig jaar gemanifesteerd als een kundig en zeer gemotiveerd bestuurslid van de vereniging.

Na luidapplaus en vele felicitaties zette de Nieuwjaarsreceptie zich volop voort in een informele setting en feestelijke sfeer met diverse smakelijke hapjes.

Hoofd Activiteiten COM-NOB
Ronald Coenraad