Dit verslag zal tijdens de ALV 2024 gepresenteerd en behandeld worden.

De ALV vindt plaats op 25 april a.s.
Pieter Brueghel Huis, Middegaal 25 te Veghel,
Inloop 19.00 uur, aanvang 19.30 uur.

U kunt dit verslag via deze link als PDF-file downloaden.

U kunt zich nog voor de ALV aanmelden via de secretaris!


Namens het bestuur COM Noord-Brabant
Secretaris: secretaris@comnoordbrabant.nl