Kortgeleden bereikte ons het droevige bericht van het overlijden van Gerrit Wenum op 83-jarige leeftijd. Kijkend naar de rouwkaart valt op dat bovenaan het motto van ons Korps staat “Qua Patet Orbis“, “Zo wijd de wereld strekt“. Dit kenmerkt Gerrit ten voeten uit.

Gerrits leven kenmerkte zich door eenvoud, hartelijkheid, bezorgdheid en liefde voor iedereen rond hem. Hij is ruim 29 jaar COM-lid geweest.

Het bestuur COM Noord-Brabant brengt haar welgemeende condoleances over en wenst nabestaanden, familie en vrienden van Gerrit veel sterkte bij de verwerking van dit verlies.

U kunt inzage krijgen in de rouwkaart door HIER te klikken.