Op zaterdag 13 januari hield de onderafdeling Noord-Oost-Brabant {NOB} haar Nieuwjaarsreceptie. Met zo’n achtenzeventig aanwezigen werd secretaris COM-NOB John Frank gehuldigd tot ‘Lid van Verdienste’.
Middels deze link een impressie