Ons bereikte -op de sterfdag zelf- het bericht van het overlijden van Piet van Aalst, een zeer gewaardeerd oud Marinier Adjudant bd.

Vanuit verschillende contacten werd met lof gesproken over Piet, z’n humor, betrokkenheid en zijn “Eens een Marinier, Altijd een Marinier” motto.

Het bestuur COM Noord-Brabant betuigt middels dit In Memoriam aan alle naaste van Piet haar oprechte deelneming en hoopt dat zij dit verlies te zijner tijd een plaats weten te geven. Een kopie van de rouwkaart treft u hier aan.