Geachte leden van het Contact Oud Mariniers (COM) Noord-Brabant,

beste Mariniers!

Hierbij feliciteer ik alle mariniers incl. de onderafdelingen Eindhoven en het NOB namens het bestuur van COM Noord-Brabant, met ons 70-jarig jubileum.

Op 26 oktober 1953 is het COM Noord-Brabant opgericht in Hotel de Kroon in Eindhoven door onze eerste en actieve voorzitter Gijs de Groot, die later ook tot Erelid is benoemd.

Een vereniging die 70 jaar bestaat is natuurlijk al een bijzonderheid en tekent -evenals bij het Korps- de kernwaarden; Verbondenheid, Kracht en Toewijding.
Daarbij hoort zeker ook de kreet van elke marinier “EENS MARINIER, ALTIJD MARINIER”!

En telkens weer zien we als we elkaar ontmoeten bij de vele evenementen en activiteiten de kostelijke verhalen uit het verleden de revue passeren en de herinneringen naar boven komen.
Tevens zien we ook dat u als marinier, na het verlaten van de actieve dienst, bij vele activiteiten als kransleggingen, reünies en andere bijeenkomsten, met trots als ambassadeur het Korps vertegenwoordigt.
Eén van de activiteiten die ik graag benoem is de reünie van de FAK-FAK-bijeenkomst op 28 oktober a.s. te Helmond (twee dagen na het jubileum) dat zijn de Oud-mariniers en leden van het eerste uur!

Omdat wij op dit moment andere onderafdelingen in het Westen van Brabant moeten ontberen (onlangs is nog wel weer een poging ondernomen echter zonder succes) en dus de onderlinge afstanden erg groot zijn, hebben we vorig jaar een locatie gevonden in het Veteranen-Ontmoetingscentrum te Tilburg waar we vanuit heel Brabant een mooie centrale locatie hebben.

Als we kijken naar de historie van het ledenaantal dan kunnen we constateren dat we in 1985 nog de grootste afdeling met 1495 leden waren. Brigade- Generaal der mariniers Mr. R.G. Oppelaar gaf destijds aan dat we nog springlevend waren. Op dit moment telt onze afdeling helaas nog maar 688 leden!

Laten we hopen dat met Stip Op de Horizon (SODH), en de daaraan gekoppelde activiteiten van COM NL en haar commissies gevoed vanuit de afdelingen, het ledental weer zal toenemen. Per slot van rekening is het COM bedoeld voor ALLE Mariniers met als doel ook de jongere Actieve en/of Oud-Marinier bij het COM te betrekken.

Tenslotte wil ik vanaf deze plaats alle bestuursleden, ledenraadsleden en andere actieve vrijwilligers die voor COM Noord-Brabant in de afgelopen 70 jaar hun inspanning hebben geleverd, van harte bedanken.

Op 17 december a.s. tijdens onze reünie zullen we in het Veteranen-ontmoetingscentrum te Tilburg een toast uitbrengen op ons jubileum en de reünie extra glans geven en besluiten met de traditionele en zeer gewaardeerde blauwe hap.

Voorzitter COM Noord-Brabant,
Klaas Haan.