Reünie COM Noord-Brabant
17 december 2023 Tilburg

Beste Korpsvrienden,

Het bestuur COM Noord-Brabant nodigt u van harte uit voor onze Reünie/Eindejaar-bijeenkomst. Zet de datum vast in uw agenda! Het beloofd een fantastische dag te worden waarbij wij natuurlijk ook uw partner van harte welkom heten.

Adres: Stichting Veteranen Hart van Brabant, Matterhornstraat 1, 5022 PA Tilburg


Programma:

10:30 – 11:00 uur:       Ontvangst koffie/thee met cake

11:00 uur:                    Welkomstwoord voorzitter COM Noord-Brabant en herdenking overledenen dit jaar.

11:15 uur:                    Uitreiking oorkonde en dasspeld (bloemetje voor de dames) aan leden welke 50 jaar lid zijn van het    COM. (Uit recent onderzoek is gebleken dat enkele leden van onze afdeling 60 jaar en zelfs 65 jaar lid zijn van COM Noord-Brabant!)

12:00 – 12:30 uur:       Borrel met muzikale ondersteuning met een DJ

12:30 – 14:00 uur:       Blauwe Hap

14:00 – 15:30 uur:       Presentatie door Frank Janssen, stafadjudant Korps Mariniers, over hedendaagse stand van zaken Korps Mariniers.

Napraten en oude verhalen ophalen onder het genot van een drankje en hapje.

 

16:00 uur:                    Einde bijeenkomst (We hebben na afloop nog een mooie give-away)

Er staan meerdere stands met korps gerelateerde merchandise.

Dresscode: COM-tenue, Marinierskostuum of net burger.


U kunt uw deelname kenbaar maken door contact op te nemen met onze secretaris, email: secretaris@comnoordbrabant.nl. Vermeldt daarbij tevens uw Veteranennummer (indien u daarover beschikt) en of u alleen komt of met uw partner!

De verschuldigde bijdrage ad € 15,=/pp kunt u overmaken op rekening:
NL55 INGB 0007 5763 79 ten name van Contact Oud Mariniers Afdeling Brabant met vermelding “Reünie  2023”.

Namens het bestuur COM Noord-Brabant
Met vriendelijke korpsgroet,

Klaas Haan, voorzitter COM Noord-Brabant

Voor eventuele vragen neemt u contact op met Wim F. Berserik, vicevoorzitter COM Noord-Brabant. Email: vicevoorzitter@comnoordbrabant.nl Telefoon: 0631918174

Klik hier voor een pdf!

Deze reünie wordt mede mogelijk gemaakt door het Vfonds.