Adjudant van de mariniers Mark Veraart werd per 21 september jl. benoemd tot de nieuwe krijgsmachtadjudant. Hij volgt zijn ranggenoot Rob van Haastrecht op, die met functioneel leeftijdsontslag gaat.


De krijgsmachtadjudant vertegenwoordigt alle onderofficieren en manschappen. Hij valt rechtstreeks onder de Commandant der Strijdkrachten en adviseert hem over onderwerpen uit het onderofficiersdomein. Hij heeft dus een adviesrol vanuit de praktijk naar beleid.
Zo informeert hij de CDS bijvoorbeeld op het gebied van opleiding en training en de inzetbaarheid van soldaten, matrozen en marechaussees. Ook houdt hij hem op de hoogte over het moreel bij de eenheden en wat er speelt op het gebied van materieel, vulling en behoud.

 

 

 

 

Van Haastrecht vervulde de functie van krijgsmachtadjudant sinds september 2020. Hij droeg zijn functie over tijdens de Nationale Onderofficiers Conferentie (NOOC) in Soesterberg.
Als krijgsmachtadjudant hield Van Haastrecht zich bezig met verschillende projecten. Zo gaf hij een kwaliteitsimpuls aan de Joint Tertiaire Vorming (JTV) en bouwde hij internationaal aan een groot netwerk met Command Senior Enlisted Leaders.
Verder gaf Van Haastrecht sturing aan de vernieuwde Beleidsvisie Onderofficieren en organiseerde hij de nationale onderofficiersconferentie op hybride en creatieve wijze. Hierbij worden jaarlijks 1.500 onderofficieren geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen. Verder zocht hij naar nieuwe manieren om de jongere generaties onderofficieren te binden en te informeren. Dat gebeurde onder meer via het nieuwe Platform Onderofficieren (Platoon) en diverse podcasts.

Van Haastrecht kijkt terug op een periode waarin de krijgsmacht zijn relevantie heeft aangetoond. “Dat gebeurde met de evacuatieoperaties in Kabul en Soedan en de noodhulp aan Albanië. Maar ook bij de bijdrage aan de enhanced Forward Presence van de NAVO en alle andere missies die we nog steeds uitvoeren. Een sterk en goed opgeleid korps onderofficieren draagt in belangrijke mate bij aan een effectieve krijgsmacht.”

 

Commandant der Strijdkrachten generaal Onno Eichelsheim is Van Haastrecht dankbaar voor zijn inzet. “Rob heeft forse stappen gezet ten aanzien van het versterken van ons onderofficierenkorps. We stonden samen aan het roer gedurende een bijzondere periode. Dank voor je kennis, kunde, eerlijke advies en voor je vriendschap.”
Hij wenst de nieuwe krijgsmachtadjudant Veraart alle succes toe. “Met Mark krijgen onze onderofficieren een grote brok ervaring binnen. Staand op Rob’s schouders gaan we verder voor onze mensen.”

Met dank aan Kees Wit voor de tekst.