(Gezien de bijdrage van Jan aan het functioneren van COM-afdelingen en zijn niet aflatende inspanningen daarvoor is besloten om ook zijn uitvaart hier te herdenken.)

Zonder waarschuwingsbevel is Jan naar mariniers 1665 verzamelgebied vertrokken.

Jan was niet alleen COM-Lid, maar ook penningmeester van COM-onderafdeling Noordoost Brabant. (NOB). Tevens vervulde hij een functie binnen het Lief en Leed van de afdeling Brabant.

Voor de fusie van de onderafdelingen ‘s-Hertogenbosch, Oss en Cuyk tot de onderafdeling NOB was Jan jarenlang de voorzitter van onderafdeling CUYK.

Jan diende tot aan zijn leeftijd ontslag als Sergeant bij het wapen der infanterie, Nationale reserve.

Een erehaag en erewacht samengesteld uit oud-mariniers en oud Nationale reserve militairen hebben Jan de Ere-groet gebracht bij passeren lijkwagen.

Het Mariniers uitvaartteam, welke Jan professioneel escorteerde, hebben met respect invulling gegeven aan Jan z’n laatste wens.