Op 14 mei 2023 werd door de Stichting Vrienden van het Mariniersmuseum in samenwerking met de Van Ghentkazerne Korps Mariniers een “Vriendendag” georganiseerd. Deze dag stond in het licht van de herdenking van het bombardement van Rotterdam op 14 mei 1940. Daarnaast werden nog enkele interessante presentaties gegeven. Mevrouw Van Stekelenburg, directeur Mariniersmuseum, presenteerde op boeiende wijze de ontwikkelingen van het museum over de laatste (soms moeilijke) jaren als gevolg van COVID beperkende maatregelen. Conclusie was dat het museum ondanks deze maatregelen en tijdelijke sluiting toch een uitstekend resultaat heeft weten te boeken. Ook deed zij melding van een belangrijke historische aankoop, een Japanse prent uit 1844 en het raakvlak daarvan met de Tamboers en Pijpers van het Korps Mariniers.

De heer Ton Broers (KAPMARNS bd) presenteerde als “Battle Field” gids een boeiende uiteenzetting met als titel “De Meidagen van 1940”. Zijn presentatie gaf een zeer uitvoerig, leerzaam en boeiend beeld van de omstandigheden welke voorafgingen aan het bombardement op Rotterdam. Misverstanden, vastlopende procedures en te late reacties leidden ertoe dat de Duitsers te laat geïnformeerd werden over het feit dat Rotterdam zich gewonnen had gegeven. Een en ander met het historisch verwoestend bombardement tot gevolg.

De heer Hans van der Velde, bestuurslid Stichting Vrienden van het Mariniersmuseum en voormalig wethouder gemeente Hellevoetsluis, gaf vervolgens een presentatie genaamd “Hellevoetsluis, de springplank van het Korps Mariniers”. Deze presentatie maakte duidelijk dat Hellevoetsluis als toenmalige garnizoensstad een belangrijke positie bekleedde tijdens de meidagen in 1940.

Zoals binnen het Korps te doen gebruikelijk is ook deze dag niet voorbijgegaan zonder de alom bekende ‘blauwe hap”. Nadat iedereen de inwendige mens versterkt had werden wij in bussen vervoerd naar het monument “Verwoeste Stad” op Plein 1940 waar de herdenking plaatsvond van het bombardement van Rotterdam op 14 mei 1940.

Diverse sprekers waaronder de burgemeester van Rotterdam de heer Ahmed Aboutaleb memoreerden deze verschrikkelijke gebeurtenis en legden een link met het huidige conflict in Oekraïne.
Diverse partijen legden een krans bij het moment en de herdenking werd afgesloten met een defilé van de genodigden (w.o. vele vrienden en een afvaardiging van het COM NL.

COM Noord-Brabant werd vertegenwoordigd door de voorzitter dhr. Klaas Haan en vicevoorzitter dhr. Wim Berserik).

De plechtigheid werd op gepaste wijze muzikaal ondersteund door de Marinierskapel der Koninklijke Marine.

Wederom per bus werden de genodigden teruggebracht naar het Mariniersmuseum waar het gezelschap op voortreffelijke wijze werd ontvangen met een drankje en borrelgarnituur.

De dag werd om circa 15:00 uur afgesloten met de terugkeer naar de Van Ghentkazerne.