Opening Locatie Veteranen Hart van Brabant Tilburg

In aanwezigheid van de Raad van Advies en vele genodigden opende de burgemeester van Tilburg, de heer Weterings, samen met de actief dienende veteraan van het garderegiment Fuseliers Prinses Irene op vrijdag 24 februari het Veteranen Ontmoeting Centrum (VOC) aan de Matterhornstraat 1 in Tilburg. Hier kunnen veteranen, maar ook anderen, elkaar ontmoeten, ervaringen en verhalen delen. De Stichting Veteranen Hart van Brabant mag heel trots zijn op dit mooie gebouw. Het gebouw kwam in maart 2019 in het bezit van de Stichting Veteranen Hart van Brabant. Er moest veel aan het gebouw worden opgeknapt. Richard van Horen heeft daar heel veel uren ingestoken. Helaas overleed hij kort voor de oplevering. De vergaderzaal is naar hem vernoemd.

Om voor COM Noord-Brabant een “Thuishonk” te vinden deed zich vorig jaar, een uitstekende gelegenheid voor bij de Veteranen in Tilburg. Omdat we onderafdelingen in Eindhoven en Den Bosch gesitueerd hebben was een centralere locatie, specifiek  voor onze leden in het westen van de Provincie, met het pand “Hart van Brabant” in Tilburg een uitstekende beschikbare locatie.

Nadat we de eerste gesprekken en de voorbereiding voor onze Reünie op 17 dec. 2022 in Tilburg hadden georganiseerd, bleken de omstandigheden en de voorwaarden voor het thuishonk zo gunstig dat we naast het warme welkom ook een toekomstig huis voor COM Noord-Brabant beschikbaar kregen waar we onze vergaderingen en activiteiten zoals reünies en ALV’s (al of niet met maaltijd) kunnen organiseren.

Nadat de burgemeester het woord had gekregen van de voorzitter Veteranen Jan de Bruin, werd daarna ook Klaas Haan, voorzitter COM Noord-Brabant uitgenodigd om een woordje tot de genodigden te spreken. Klaas gebruikte een van de kernwaarden van het Korps, t.w. “Verbondenheid” om deze juist hier aan te halen voor de gastvrijheid van de Veteranen en ons thuis te voelen op deze locatie.

Om de verbinding vorm te geven bood Klaas het vakblad van het Korps Qua Patet Orbis en het ledenblad van de Oud Mariniers “Houwe Zo” voor op de leesplank en het beeldje “De Rekruut” aan welke laatste een mooi plaatsje kreeg in de vitrine van de centrale hal.

Voorzitter Jan de Bruin bevestigde het doel van de Veteranen om juist dit soort samenwerkingen en verbindingen na te streven en dankte COM Brabant voor deze ontwikkeling.

Bruggen slaan van en naar Veteranen, door middel van sociaal, zorg, educatie en evenementen. Dat is de doelstelling van de Stichting Veteranen Hart van Brabant. Kom gerust eens een keer langst in de huiskamer voor een (gratis) kopje koffie. Voor meer informatie en aanmelden voor de maaltijden: voc@veteranenhartvanbrabant.nl.