Het bestuur COM Noord-Brabant is op zoek naar collega’s!

Beste Korpsvrienden,

Zoals dit in elke vereniging geldt, zo geldt dit ook binnen het bestuur COM Noord-Brabant! Leden verwachten van het bestuur activiteiten, gezellige bijeenkomsten, ondersteuning bij verschillende (soms persoonlijke) noden, etc. etc.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat wil het bestuur aan al die wensen en verlangens gehoor willen/kunnen geven, daar een voltallig bestuur voor nodig is.

Het bestuur COM Noord-Brabant ontbeert deze voltalligheid!

Een voltallig bestuur dient te bestaan uit een voorzitter, vicevoorzitter, penningmeester en secretaris waarbij deze worden ondersteund door minimaal twee actieve algemene bestuursleden.

De werkgroep ‘Stip Op De Horizon’ vordert gestaag en er liggen al verschillende voorstellen op tafel om te komen tot een vereniging welke iedere Marinier zal aanspreken.
Het is dan ook een dringende oproep aan u allen om eens bij uzelf na te gaan in welke mate en hoedanigheid u het bestuur kunt aanvullen en/of ondersteunen. Belangrijk is te vermelden dat ook donateurs gerechtigd zijn plaats te nemen in het bestuur!

Een uitgebreide omschrijving van alle bestuursfuncties is beschikbaar en wordt u op verzoek graag toegestuurd.

Logischerwijs is het van belang dat u woonachtig bent in Brabant. De vergaderingen van het bestuur vinden veelal plaats in de omgeving van Eindhoven. Beseft u hierbij dat uw reiskosten vergoed worden.

U kunt voor nadere informatie contact opnemen met ondergetekende via email of telefoon. Wenst u zich direct kandidaat te stellen zendt dan uw gegevens (CV en motivatie) naar ondergetekende.

In spannende afwachting,

Met hartelijke korpsgroet,

Wim F. Berserik, vicevoorzitter
COM Noord-Brabant
Telefoon:          0631918174
Email:               vicevoorzitter@comnoordbrabant.nl