Voorjaarsbijeenkomst en tevens Algemene Leden Vergadering (ALV)

Beste Korpsvrienden,

Het bestuur COM Noord-Brabant heeft besloten om op zaterdag 18 maart 2023 een voorjaarsbijeenkomst te organiseren waarbij uiteraard ook uw partner van harte welkom is. Tijdens deze voorjaarsbijeenkomst zullen wij tevens onze jaarlijkse Algemene Leden Vergadering houden. Deze vindt plaats in een aparte ruimte en tussentijds zullen de partners kunnen genieten van een gezellig samenzijn, koffie en/of een drankje. Na afloop van de ALV wordt u weer verenigd met uw partner en zullen wij gezamenlijk een lunch nuttigen.

Het bestuur heeft besloten om tijdens de lunch een kleine loterij te organiseren waarbij enkele leuke van leer gemaakte artikelen verloot worden. Deze verloting is mede mogelijk gemaakt door het team van 1665.eu (Ad Stegeman) welke -zoals velen van u weten- gespecialiseerd is in dit soort artikelen. Uw inschrijvingsnummer is uw lotnummer.

Plaats van samenkomst is Stichting Veteranen ontmoeting centrum Hart van Brabant
Matterhornstraat 1 te Tilburg.

In verband met de lunch is het belangrijk dat u even kenbaar maakt of u alleen komt of met partner. U kunt uw deelname bekendmaken bij Wim Berserik vicevoorzitter@comnoordbrabant.nl.


De dagindeling ziet er als volgt uit:

 • 10:30 uur: Aanvang en inschrijving deelnemers
 • 11:00 uur: Welkom door de voorzitter Klaas Haan
 • 11:00 uur tot circa 13:00 uur: Partner programma (koffie met versnapering)
 • 11:00 uur tot circa 13:00 uur: Algemene Ledenvergadering in aparte ruimte (zie hierna voor de agenda).
 • 13:00 uur (circa): gezamenlijke lunch in de zelfde ruimte als waar de partners reeds aanwezig zijn..
 • 14:30 uur: Einde bijeenkomst.

Agenda Algemene Leden Vergadering (ALV):

 1. Opening.
 2. Vaststellen agenda.
 3. Vaststellen notulen laatste vergadering. (Voor ieder ligt een exemplaar bij binnenkomst.)
 4. Ingekomen en uitgaande stukken.
 5. Financiën.
 6. Benoeming kascommissie
 7. Activiteiten 2023. Ideeën van de leden zullen enthousiast ter harte worden genomen. Graag voorafgaand aan de vergadering doorgeven aan de vicevoorzitter; Wim Berserik (vicevoorzitter@comnoordbrabant.nl)
 8. Wat verder ter tafel komt/rondvraag.
 9. Vaststellen volgende vergadering en sluiting.

Het bestuur hoopt op een grote opkomst en ziet er naar uit ook uw partner weer te mogen ontmoeten.

Graag tot zien op zaterdag 18 maart a.s. in Tilburg.