Voorjaarsbijeenkomst annex Algemene Ledenvergadering

Let op!
Datum is verzet naar 18 maart a.s.

Beste Korpsvrienden,

Uit verschillende informatiebronnen zou 11 maart een landelijke actiedag zijn. Hoewel een en ander zich zal concentreren in en rond Den Haag is het waarschijnlijk dat ook ons Brabant verkeersproblemen zal hebben. Om die reden is deze activiteit verplaatst naar 18 maart!

Het bestuur COM Noord-Brabant heeft besloten om op zaterdag 18 maart 2023 een voorjaarsbijeenkomst te organiseren waarbij uiteraard ook uw partner van harte welkom is. Tijdens deze voorjaarsbijeenkomst zullen wij tevens onze jaarlijkse Algemene Leden Vergadering houden. Deze vindt plaats in een aparte ruimte en tussentijds zullen de partners kunnen genieten van een gezellig samenzijn, koffie en/of een drankje. Na afloop van de ALV wordt u weer verenigd met uw partner en zullen wij gezamenlijk een lucht nuttigen.

Plaats van samenkomst is Stichting Veteranen ontmoeting centrum Hart van Brabant
Matterhornstraat 1 te Tilburg

De bijeenkomst begint om 10:30 uur.

Nadere gegevens zijn reeds in een andere pagina op de website vermeld.

Noteer alvast de datum! Zaterdag 18 maart 2023