Op de gezegende leeftijd van 95 jaar is onze Korpsvriend Wim Maghielse op 21 januari 2023 overleden. Wim droeg onze vereniging en het Korps een warm hart toe. Tot aan zijn overlijden was hij zeer belangstellend over alles wat onze vereniging en het Korps betrof.

Het bestuur COM Noord-Brabant alsmede alle leden condoleren alle naasten van Wim en wensen dat zij de kracht vinden om dit verlies te dragen en te verwerken.

Voor de rouwkaart zie hier onder.
Maghielse RB 2 23013403 DWT