Wat verlaat bereikte ons het droevige bericht dat op 27 augustus jl. Huub van der Velden op 89 jarige leeftijd is overleden.
Huub heeft gediend op Curaçao zoals zijn foto aantoont. Een meer recente foto ziet u onderstaand.

Namens het voltallige bestuur COM Noord-Brabant en de besturen van de onderafdelingen Eindhoven en NOB condoleren wij naaste van Huub, vrienden en kennissen en wensen hen alle sterkte toe bij de verwerking van dit verlies.

Moge hij rusten in vrede.