Vooraankondiging ALV op 26 september 2022 te Gilze

Beste Sobat,

Het lidmaatschap van COM Noord-Brabant heeft voor u waarde. Dit is niet alleen een veronderstelling maar ook een feit. U heeft zich immers ooit aangemeld voor het lidmaatschap.

Uw betrokkenheid bij COM Noord-Brabant is van essentieel belang. Als oud-gediende vormt u immers de basis van onze vereniging en wij hebben de overtuiging dat u niet ‘vastgeroest’ bent blijven hangen in de nostalgie van het verleden. Het zijn juist die oude ervaringen gecombineerd met nieuwe eigentijdse indrukken welke voor uw bestuur van grote waarde zijn.

COM Noord-Brabant hoopt en werkt naar een massale opkomst tijdens haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) op 26 september 2022 te Gilze.

Behalve de benoeming van een nieuw bestuurslid en het verschuiven van bestuursposities, staan er enkele belangrijke agendapunten op de rol.

Deze vooraankondiging is vooral bedoeld u te attenderen op de datum van 26 september a.s. in Gilze. Aanvang om 19:30 uur. Nadere informatie volgt spoedig. Zet deze datum alvast in uw agenda!

Wij zullen u vanaf nu regelmatig voorzien van actuele informatie over deze ALV en hopen dat u ons voedt met vragen, suggesties en op- of aanmerkingen opdat het een enerverende en interessante bijeenkomst wordt.

PS, mocht u van ons de laatste tijd geen e-mail ontvangen, dan kan het zijn dat wij geen e-mailadres van u hebben. Om dit te controleren volstaat het dat u ons per e-mail een bericht stuurt zodat wij vanaf dat moment over uw e-mail beschikken en dat wij dit zullen toevoegen aan ons ledenbestand. U wordt vanaf dat moment ook per e-mail op de hoogte gesteld van onze activiteiten en/of berichten.

Namens het bestuur COM Noord-Brabant

Wim F. Berserik, bestuurslid
comnb@ziggo.nl
0631918174