Beste Sobats,

Enige tijd geleden heeft onze voorzitter Klaas Haan zich sterk gemaakt zijn zienswijze over Lief & Leed op schrift te zetten als concept leidraad voor de doelstelling, diensten, taken en verantwoordelijkheden van de commissie Lief & Leed Com Noord-Brabant.

Het is bedoeld als discussiestuk om t.z.t. tijdens een bestuursvergadering of Algemene Ledenvergadering tot definitieve vaststelling te komen.

Eerste opzet Lief & Leed (Klaas Haan)Eerste opzet Lief & Leed (Klaas Haan)

Opbouwende kritiek en/of toevoegingen zijn welkom en zullen serieus beoordeeld worden.

Met vriendelijke korpsgroet,

secretaris@comnoordbrabant.nl