Op dinsdag 19 en woensdag 20 april zijn respectievelijk bij de heren J. van de Heuvel in Tilburg en L. van de Velden in Eindhoven de versierselen behorende bij hun 50-jarig lidmaatschap COM-Noord-Brabant uitgereikt.

Een oorkonde en dasspeld behoren bij deze gedenkwaardige mijlpaal en werden uitgereikt door de voorzitter van COM Noord-Brabant, de heer Klaas Haan. Uiteraard werden ook de echtgenotes niet vergeten. Voor de vrouw deze huizes was er een bosje bloemen. Een flesje Marinierswijn completeerde het geheel.


Namens het voltallige bestuur onze gelukwensen aan beide Sobats.

Binnenkort hoopt het bestuur nog twee andere Sobats in de bloementjes te zetten vanwege hun 50-jarig jubileum. Deze waren op 12 maart j.l. door omstandigheden niet in de gelegenheid de uitreiking van hun oorkonde bij te wonen.