Zoals de titel al aangeeft was onze “Nieuwjaarsborrel” op 12 maart jl. bij het Pieter Brueghel Huis in Veghel een groot succes. De opkomst was boven verwachting zeker als we ons realiseren dat de angst voor besmetting nog steeds rondwaart. Toch was het aantal deelnemers groter dan wij vooraf hadden geregistreerd.

Klaas Haan, voorzitter COM Noord-Brabant, hield een openingsspeech waarin hij de aanwezigen opriep te gaan staan en een minuut stilte in acht te nemen ter herdenking van de Sobats die ons de laatste twee jaar ontvallen zijn. Ook werden twee aspirant bestuursleden, de heren William Degen en Witalij Hubanov, voorgesteld. Beide heren behoren tot de jongere generatie COM-leden en Klaas sprak de hoop uit dat beide heren tijdens de aanstaande Algemene Leden Vergadering formeel tot bestuurslid gekozen mogen worden. Het is de intentie van het bestuur dat Witalij en William het secretariaat gaan beheren.

Belangrijke momenten tijdens deze bijeenkomst waren natuurlijk de uitreiking van de versierselen behorende bij de toekenning van Lid van Verdienste aan John Bindels en de uitreiking van oorkonden aan leden welke 50 jaar lid zijn van het COM.

De heer en mevrouw Bindels

De toekenning en uitreiking van de versierselen van Lid van Verdienste aan John Bindels geschiedde namens en door Piet Kruithof, voorzitter COM Nederland en namens het Korps Mariniers door de aanstaande Korps Adjudant Mark Veraart (momenteel nog Chef der Equipage MOC Mariniers Opleidings-Centrum Van Ghentkazerne Rotterdam) welke voor deze gelegenheid specifiek naar Veghel was afgereisd.

 

Fotogalerij John Bindels

 

 

 

 

 

Ook de uitreiking van de oorkonden aan enkele aanwezige Sobats met een palmares van 50 jaar COM-lid kregen de nodige aandacht van zowel Adjudant Mark Veraart en Klaas Haan. Allen kregen naast de oorkonden en versierselen een voortreffelijke fles Korps-wijn en een bos bloemen uitgereikt.

Zo’n 50 oud-Mariniers, waarvan velen vergezeld werden door hun partners, gaven acte de préséance. Rondlopend kon je hier en daar leuke verhalen horen van wat iedereen vroeger had meegemaakt waarbij soms de indruk ontstond dat hier en daar wat werd ‘aangedikt’. Maar dat hoort erbij. Het is net als visserslatijn waarbij de een ‘n nog grotere karper wist te bemachtigen dan de ander.

Al met al mag gesteld worden dat dit soort bijeenkomsten aan hun doel beantwoordt namelijk; het verenigen van oud-Mariniers en de uitwisseling van belevenissen, ervaringen en persoonlijke zaken.

Veel dank is verschuldigd aan onze voorzitter Klaas Haan. Deze heeft veel tijd en aandacht besteed aan de organisatie van deze dag. Jammer dat niemand eraan gedacht heeft hem nog tijdens de bijeenkomst alle lof te betuigen. Klaas; bij deze!

Laten we er met z’n allen aan werken dat dit soort bijeenkomsten bij regelmaat georganiseerd kunnen worden en dat de opkomst een nog grotere stijgende lijn laat zien.

Fotogalerij 12 maart 2022