Beste Sobats van COM Noord-Brabant,

Ook dit jaar zijn wij allen weer geconfronteerd met beperkende maatregelen als gevolg van Covid-19. Dit had tot gevolg dat ook dit jaar sommige activiteiten geen doorgang konden vinden en dat communicatie veelal moest verlopen via digitale vorm.

Zoals het er thans uitziet zal Covid-19 (of welke variant dan ook) nog lange tijd ons leven beïnvloeden en heeft het dus geen zin daar nu uitvoerig bij stil te staan.

Helaas is het een wetmatigheid dat we ook dit jaar afscheid hebben moeten nemen van enkele van onze leden als gevolg van ziekte of andere oorzaken. Het bestuur hecht er waarde aan familie, kennissen en dierbaren van deze Sobats veel sterkte toe te wensen bij de verwerking van hun verlies.

Diegene die regelmatig onze website bezoeken hebben kunnen lezen welke activiteiten er wel en niet zijn doorgegaan. Natuurlijk behoort u tot die groep maar wij willen hier toch nog even wat zaken memoreren.

Klik hiernaast voor het gehele bericht.  —>    Het gehele bericht