Bericht van onze secretaris Kees Wit.

Helaas hebben de Commandant der Zeestrijdkrachten en de Commandant van het Korps Mariniers moeten besluiten het korpsconcert van de Marinierskapel der Koninklijke Marine en Tamboers en Pijpers van het Korps Mariniers op 17 november aanstaande te cancelen.

 Gezien het toenemende aantal besmettingen achten zij het niet raadzaam en veilig dit concert met zoveel genodigden door te laten gaan.

Wel kan ik u met genoegen mededelen dat we dit jaar het Korpsconcert weer in een virtuele omgeving laten plaatsvinden.

Op 10 december aanstaande om 19.30 uur kunt u het Korpsconcert 2021 online bekijken. Nadere bijzonderheden ontvangt u in de eerste week van december.

Mede namens de Commandant der Zeestrijdkrachten en de Commandant van het Korps Mariniers wens ik u alvast veel luister- en kijkplezier.

Wij hopen u volgend jaar weer te kunnen begroeten.

Chef Staf Korps Mariniers

B.C.A. Vlasman

Luitenant-kolonel der mariniers