Heren,

Zoals dit in elke vereniging geldt, zo geldt dit ook binnen het bestuur COM Noord-Brabant!

Leden verwachten van het bestuur activiteiten, gezellige bijeenkomsten, ondersteuning bij verschillende (soms persoonlijke) noden, etc. etc.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat wil het bestuur aan al die wensen en verlangens gehoor willen/kunnen geven, daar een voltallig bestuur voor nodig is.

Het bestuur COM Noord-Brabant ontbeert deze voltalligheid!

Het kan en mag niet zo zijn dat alleen de voorzitter alle verantwoordelijkheden noodzakelijkerwijs op zich neemt, ook al wordt hij daarbij op de achtergrond soms ondersteund. Een voltallig bestuur dient te bestaan uit een voorzitter, penningmeester en secretaris waarbij deze worden ondersteund door minimaal twee actieve algemene bestuursleden.

Al eerder is een dringende oproep gedaan tot versterking van het bestuur. Denk hierbij aan de oproep voor een secretaris maar ook voor een ledenraadslid. De respons daarop was bedroevend te noemen!

Nu wij aan de vooravond staan van een reeds gestarte discussie over het imago van het COM, de naamstelling, verjonging van het ledenbestand en nog vele andere vernieuwende activiteiten om het COM te richten naar de toekomst, is het des temeer belangrijk dat iedere marinier zich verbonden weet met het COM en dat deze marinier ook beseft dat die verbondenheid verantwoordelijkheid met zich brengt.

Het is dan ook een dringende oproep aan u allen om eens bij uzelf na te gaan in welke mate en hoedanigheid u het bestuur kunt aanvullen en/of ondersteunen.

U kunt voor nadere informatie contact opnemen met ondergetekende of (bij kandidaat stelling) uw gegevens (CV en motivatie) sturen naar ondergetekende.

In spannende afwachting,

Met hartelijke korpsgroet,

Wim F. Berserik

Bestuurslid COM Noord-Brabant
Telefoon:          0631918174
Email:               comnb@ziggo.nl


printversie Oproep aan de leden