Op maandag 4 oktober heeft COM Eindhoven zijn ALV gehouden.

Omdat dit weer de eerste bijeenkomst was, hebben we deze avond geopend met een Indisch buffet.
Met een opkomst van 28 leden, is deze avond goed bezocht.

Tijdens de vergadering zijn de nieuwe bestuursleden gekozen.

Perry Foxen als voorzitter
Toon Blommers als secretaris
Herrie Florie als penningmeester  (2e termijn)

Gestopt is Cees van de Pas, die ruim 25 jaar Lief en Leed heeft verzorgd.
Hij werd met een warm applaus en een mooi bierpakket bedankt voor zijn inzet.

De avond weer met een gezellige nazit afgesloten.