Beste COM leden,

En we hadden ons zo verheugd op onze eerste fysieke bijeenkomst in 2021 met de sportdag op 11 september a.s. in Doorn.
Helaas mag het niet zo zijn.

De omstandigheden van vele deelnemers bij elkaar, de risico’s voor besmettingen in de kazerne en de mogelijkheid van de individuele besmetting met het COVID-19 virus moeten we niet onderschatten.

Zeker niet met de veel besmettelijker Delta-virus. Helaas het is niet anders.

Maar we blijven niet bij de pakken neerzitten en natuurlijk hebben we weer diverse data met bestuurlijke activiteiten gepland.
Nieuwe data voor het voorzittersoverleg is 22 september en 4 november. Locatie nog niet bekend.
Nieuwe data voor de ledenraadsvergadering is 30 september en 25 november, locatie nog niet bekend.
De intentie is om deze bijeenkomsten vooralsnog fysiek te organiseren.

De ALV voor onderafdeling Eindhoven (in de Treffer) is gepland op maandag 4 oktober.
De datum voor de Brabantse COM-ALV is gepland op woensdag 20 oktober waarvan de locatie nog niet bekend is.
Ook het plannen van onze jaarlijkse Reünie in Brabant is voorlopig gepland op zaterdag 27 november a.s.
Ook hier is de voorbereiding van locatie en eventuele corona-maatregelen nog gaande.

M.a.w. zet genoemde data alvast in je agenda. Wij houden je ruim van tevoren op de hoogte en komen dan met de bijzonderheden.

Heb je evt. vragen en of info m.b.t. de vergaderdata dan horen wij dat graag.

Stuur je mailtje naar Perry of naar mij, waarvoor dank natuurlijk.

Met vriendelijke Korpsgroet,
Klaas Haan
Voorzitter COM Noord Brabant

voorzitter@comnoordbrabant.nl

06-31948129