Beste Brabantse sobats,

U ontvangt hierbij het concept-huishoudelijk reglement (HHR) van het COM. Wij vragen u eventueel commentaar uiterlijk 20 maart door te geven aan vicevoorzitter John Bindels, die verantwoordelijk is voor de opzet en de productie van het reglement. Het is niet de bedoeling dat per paragraaf de discussie opnieuw wordt geopend. Het concept is al 3 beoordelingsgroepen gepasseerd: de werkgroep HHR, de klankbordgroep en het landelijk bestuur.

Graag rekenen wij op uw medewerking,

Reacties naar: vicevoorzitter@comnoordbrabant.nl

Met Korpsgroet,

Bestuur COM Noord-Brabant.

 

Concept huishoudelijk reglement versie bestuur COM 1-2-2021