Beste Sobats van COM Noord-Brabant,

Wat een afschuwelijk jaar is 2020 geworden. We laten het liefst zo snel mogelijk achter ons. Evenals het virus dat ons vanaf maart heeft aangevallen en bedreigd.

Wie had gedacht dat we elkaar na onze ALV in januari in Veghel en de jaarlijkse reünie in Gilze-Rijen niet meer zouden ontmoeten, behalve dan in de digitale setting, was voor gek verklaard.

Velen onder ons raakten besmet of ontvielen ons. Ook verloren wij sobats aan andere aandoeningen dan Covid-19.

We hebben daar niet helemaal zicht op, maar vanaf deze plaats wensen wij die families veel sterkte met het verlies van hun dierbaren.

Niet stil gezeten

Intussen heeft het bestuur van COM Noord-Brabant niet stilgezeten en bijvoorbeeld diverse digitale vergaderingen gehad als bestuur, met de onderafdelingen Eindhoven en NOB en de ledenraadsleden.

Het Brabants bestuur heeft tevens door middel van een enquête zicht willen krijgen op hoe u denkt over het COM en hoe we aan uw activiteiten-voorkeuren kunnen voldoen. Vanaf deze plaats doen we ook nog graag een beroep op diegenen die ons kunnen ondersteunen met de voorbereiding van activiteiten en interesse hebben getoond in een bestuursfunctie. Het resultaat van de enquête staat al op onze website en komt in afgeslankte vorm nog in de “Houwe Zo”.

Tussendoor heeft onze vicevoorzitter het Huishoudelijk Reglement in concept voorbereid en inmiddels overgedragen aan het landelijk bestuur.

Digitaal is er ook enkele malen voorzitters-overleg geweest. En afgelopen november de voorbereidende ledenraadsvergadering die we met de z.g. getrapte ledenraadsvergadering houden op 7 januari 2021. Daarvoor krijgt de afdelingsvoorzitter mandaat mee van de ledenraadsleden.  Agendapunten zijn al vooraf besproken.

Beperkte herdenking

Helaas zijn ook diverse belangrijke momenten of in beperkte vorm of helemaal niet verlopen, zoals bijvoorbeeld de kranslegging bij het mariniersmonument op het Oostplein op 10 december. De viering van de 355ste verjaardag van het Korps Mariniers is door burgemeester Aboutaleb van Rotterdam geannuleerd.

De commando-overdracht van brigade-generaal Mac Mootry naar ranggenoot Hut zal in een kleine ceremonie maar door 30 aanwezigen inclusief de vaandelwacht en de tamboers en pijpers kunnen worden gevolgd in de van Gent-kazerne i.v.m. de pandemie-regels. Defensie maakt een impressie van de ceremonie die te zien zal zijn op de sociale media.

In de laatste weken gaan we nog een viertal Sobats in Brabant die al 70 jaar lid zijn van het COM  onderscheiden. We komen daar in de eerste editie in 2021 van “Houwe Zo” nog uitgebreid op terug.

Ook zullen we in de donkere dagen voor Kerst en de jaarwisseling nog een aantal bezoeken brengen aan langdurig zieke Brabantse oud-mariniers

Naar betere tijden

Beste Sobats, familie en dierbaren,

We vertrouwen erop dat na een donker jaar het vaccin ons straks snel naar betere tijden helpt.

Natuurlijk hopen we dat we u met nieuwe activiteiten in 2021 weer in een normale sfeer en aangenamer omstandigheden kunnen ontmoeten.

Tenslotte wenst het bestuur van COM Noord-Brabant u in deze roerige, bizarre tijd toch fijne feestdagen, veel gezondheid en vooral ook een gelukkig jaar 2021.

Voorzitter Klaas Haan,

COM-afdeling Noord-Brabant.