Afgelopen weekeinde hebben COM-voorzitter Piet Kruithof, secretaris Kees Wit en penningmeester Pim Karelse met de Brabantse vicevoorzitter John Bindels in het blauwe marinierskostuum het glas geheven op de aanbieding van het concept-huishoudelijk reglement (HHR) van het COM. Dat heeft de maker van het concept bij hem thuis in Ulicoten overhandigd aan de COM-voorzitter. Dat concept-HHR is er binnen een jaar gekomen. De statuten vroegen om nadere uitwerking. En daar heeft John zich vanuit een ruime ervaring met de materie als vrijwilliger aan gezet. Hij maakte een compleet ontwerp, waarin vooral werd gelet op toegankelijkheid en leesbaarheid. Voor ieder artikel, dat bovendien juridisch dekkend moest zijn, moest de tekst als het ware worden uitgevonden.

Het bestuur gaat zich nu over het stuk buigen. Daarna wordt het in de ledenraad behandeld.

Op de website van COM Nederland wordt de aanbieding vermeld.

 

Tekst: Vice-voorzitter COM Noord-Brabant