Beste Brabantse COM-leden,

De meesten van onze Brabantse leden hebben aan het secretariaat een correct e-mailadres doorgegeven. Daardoor kunnen wij meer dan 500 leden digitaal bereiken. Maar soms wordt zo’n adres gewijzigd, omdat voor een andere ‘provider’ wordt gekozen. En als wij dat niet tijdig doorkrijgen, dan ontvangt u niet of niet tijdig de informatie die voor u van belang kan zijn. Houdt ons daarom van zo’n wijziging op de hoogte.

Er zijn ook nog enkele tientallen leden die ons van een fout e-mailadres hebben voorzien. Alle berichten die het bestuur daar heenzendt, komen onbestelbaar terug. Wil iedereen daarom nog eens controleren of hij het gangbare, correcte-mailadres aan ons heeft opgegeven. Dan wordt voorkomen dat een deel van onze leden niet verneemt wat wij aan informatie met u willen delen.

Meldingen graag aan: secretaris@comnoordbrabant.nl

Tekst: John Bindels
Bron foto:  Dreamstime