COM Noord-Brabant is weer op sterkte. Want de eerder opgeheven onderafdeling Noordoost Brabant (NOB) is onder het nieuwe Brabantse bestuur in ere hersteld. De reactie van de erkende onderafdeling: dan willen wij ook weer gewoon bij COM Brabant horen. NOB-secretaris John Frank licht de terugkeer toe:

ONDERAFDELING NOORDOOST BRABANT IS TERUG VAN WEGGEWEEST…

Onderafdeling COM Noordoost Brabant, kortom COM-NOB, samengesteld uit de voormalige onderafdelingen ‘s-Hertogenbosch, Cuijk en Oss, is na een afwezigheid van ruim 21 maanden weer terug als volwaardige onderafdeling van COM Noord-Brabant.

Nadat de onderafdeling NOB door het voormalige (statutair-onrechtmatig) bestuur COM afdeling Noord Brabant op 5 maart 2018 per brief is opgeheven, heeft het NOB-bestuur, los van afdeling Noord-Brabant zelfstandig en op eigen titel, de belangen van de COM-NOB leden behartigd.

Bij het aantreden van het nieuwe afdelingsbestuur COM Noord-Brabant hebben er op initiatief van voorzitter Klaas Haan en met name  a.i. secretaris Perry Foxen gesprekken plaatsgevonden om te komen tot een rehabilitatie en eerherstel van de onderafdeling, met haar bestuur en leden.

Deze gesprekken, waaraan een delegatie van het hoofdbestuur deelnam, heeft geresulteerd in een doorstart van de onderafdeling NOB. Deze positiewending was te danken aan de openheid van communiceren, een grote dosis van zelfkritiek, erkenning alsook onderschatting door het hoofdbestuur van het conflict tussen de onderafdeling NOB en het voormalig en later afgetreden bestuur COM Noord-Brabant.

De beloftes over genoegdoening m.b.t. de revenuen in financiële en materiële zin hebben mede geleid tot deze doorstart. Zaken zoals bijv. recht op certificaten, erkenning van Fort Orthen als semimilitaire locatie die de onderafdeling NOB jarenlang zijn onthouden.

Na en in overleg met de leden heeft het bestuur COM-NOB positief geantwoord op de vraag van het bestuur COM-NB en hoofdbestuur over het terugkeren als een volwaardig onderafdeling van COM Noord Brabant.