Ieder van u heeft in zijn beroepsleven of als hobby-ist vaardigheden opgebouwd. U bent dus op een specifiek terrein specialist. Of het daarbij nu om hand- of om hoofdwerk gaat. Er zit bij de Brabantse COM-leden dus veel potentieel. En daarmee kunt u het Brabantse bestuur helpen bij het organiseren en uitvoeren van activiteiten die u allen aanspreken. Dat betekent dat we met oude maar zeker ook met jonge generaties leden rekening houden.

Hoe kunt u ons helpen? We willen van u als oud-marinier graag weten waarin u in uw beroep of als hobbyist hebt uitgeblonken. Waarin was of bent u specialist? Op welk terrein beschikt u over expertise? En bent u bereid uw vakmanschap of speciale kennis voor onze afdeling in te zetten als wij een beroep op u doen?  Wij hebben niet alleen nog enkele bestuurs- en commissieleden nodig, maar vragen u op uw terrein ook graag advies bij het opzetten van kwalitatief aansprekende programma’s die uw ervaring raken. Of u zou uw ervaring ook als vrijwilliger kunnen inbrengen bij het organiseren van activiteiten die het bestuur aan een projectgroep toevertrouwt. Bij dat laatste denken wij aan leden die als marinier gewend zijn geweest een opdracht om te zetten in een typische mariniersaanpak en die missie perfect uit te voeren.

Ook actief dienende mariniers onder onze leden vragen wij of zij een steentje kunnen bijdragen. Dat zouden wij als bestuur buitengewoon waarderen.

Die steun overtuigt ons ervan dat we niet met een paar mensen de kar hoeven te trekken om u allen van een breed gedragen activiteiten- en ontspanningsplan te voorzien en om het welzijn van onze leden zo goed mogelijk te behartigen. Uw vaardigheden brengen wij onder in een soort expertisebank, waaruit wij voor specifieke activiteiten gerichte assistentie kunnen oproepen.

Voor allen die zich als vrijwillige ondersteuner melden organiseren wij een jaarlijkse feestdag.

Als u zich aangesproken voelt, laat dit dan weten aan: secretaris@comnoordbrabant.nl