Welkomst-toespraak voorzitter Klaas Haan
Goedemorgen genodigde gasten en COM-leden op deze reünie en nieuwjaarsreceptie van COM Noord-Brabant. Hartelijk welkom.

Allereerst natuurlijk nog de beste wensen en vooral een goede gezondheid voor het jaar 2020.

Om te beginnen dankt het bestuur van Com Noord-Brabant , de commandant van vliegbasis Gilze -Rijen, commodore Adang voor de gastvrijheid op deze dag en sergeant-majoor Jeremy Kuipers en zijn team voor hun geweldige facilitaire voorbereiding en ondersteuning..

Een speciaal welkom aan onze COM-leden die vandaag de versierselen krijgen opgespeld n.a.v. hun 50-jarig lidmaatschap bij COM Nederland. Dit zijn de heren den Dekker, Dingenouts, Eysselsteyn, Grinsven, Jansen, Lavrijsen, Mateijsen en Scheele. waar we conform het programma vanmiddag nog op terugkomen.
Helaas kregen we door omstandigheden de afmelding van de heren Horsten, van de Heuvel, van Nierop, van de Wijck, van de Berge, Kleuver en Hiemstra, die hun Gouden Speld en de oorkonde natuurlijk thuis krijgen bezorgd.

Speciaal welkom aan de vertegenwoordiger van de commandant Korps Mariniers generaal Mac Mootry , adjudant Dirk de Pijper.

 

Welkom ook aan de vertegenwoordigers van het bestuur van COM Nederland Eimerd van de Griend en Pim Karelse.Welkom aan de vertegenwoordiger van de Identiteitsgroep Mariniers Commando de heer (Mark)  en mevrouw Vereijken,  aan het oud-bestuurslid van COM Noord-Brabant; de heer van Rooij en voormalig voorzitter van COM  Noord-Brabant, de heer Mevis, (tevens oprichter en Ere-lid van S.V. COM OSS);

Welkom aan het oud-bestuur van Eindhoven en het bestuur van COM Flevoland:
Welkom aan de voorzitter van de Stichting Veteranen Brabant Zuid Oost, de heer Vleeshouwers met echtgenote.
Welkom aan de heren Rick en Dennis Moorman (kleermakers) van het House of Men uit Amsterdam, die speciaal een presentatie komen geven van het marinierskostuum en zij eventueel bij u een maatkostuum komt aanmeten.

Waarom deze reünie op deze datum en niet op de eerdere voorgestelde datum van 2 november 2019?
Bij de overgang van het oud naar het huidig nieuwe bestuur bleek dat de Fak Fak-herdenking in Helmond voor de 2de keer
op dezelfde datum was gepland. Wij vonden het terecht dat vooral een herdenking van de tweede wereldoorlog ten tijde
in Nieuw-Guinea haar eigen speciale aandacht zou mogen hebben en vandaar dat wij zijn uitgeweken naar vandaag.

 

Vorig jaar en in 2020 zijn er vooral veel herdenkingen in het kader van Operatie Market Garden 75 jaar geleden in
Nederland maar ook in geheel Europa geweest en de overzeese gebiedsdelen zoals destijds in Nieuw Guinea. Maar ook elders in de wereld waar ons keurkorps paraat was. Tijdens de korpsviering met de Marinierskapel en de tamboers en pijpers
in de Doelen hadden we daarover de primeur van de film en die we voor u op  de website gaan zetten.
Een indrukwekkende film over onze mariniers die via de opleiding in Camp Lejeune Amerika werden gevormd tot de
Mariniersbrigade die de strijd in ‘43-‘45 aanging in de oorlog tegen Japan. En later tussen 1946 en 1949 in de strijd
bij Java en Madoera om de Nederlandse belangen te behartigen. Hierbij lieten destijds 263 leden van de brigade het leven.

En als we dan terugkijken op het verre en nabije verleden zijn nog meer heldhaftige wapenfeiten de revue zijn gepasseerd.
Ze zijn gehonoreerd op ons korpsvaandel soms incidenteel zoals Korea en Bosnië, maar soms ook tijdens
de inzet van Operation Enduring Freedom (in 2001 – OEF) en de International Security Assistance Force (ISAF – in Afghanistan – 2003).

Vaandelopschriften zijn uitzonderlijk en belangrijk voor de erkenning van de militaire inzet tijdens moeilijke omstandigheden en onlangs heeft koning Willem-Alexander Halmand, Kandahar en Uruzgan voor deze speciale en reguliere operaties tussen 2006 en 2010 als wapenfeiten aan ons Korpsvaandel toegekend.

 

In het kader van de vele herdenkingen speelt ook de muziek een belangrijke rol, want waar woorden tekort schieten, vult muziek de stilte. Die drukt uit wat wij voelen, zoals kracht, toewijding, verbondenheid, eenheid en trots. Maar ook verdriet om wie er niet meer is.
Dat is op 27 september 2019 het thema geweest tijdens de Nationale Taptoe in Rotterdam van 200 jaar militaire muziek in het Koninkrijk der Nederlanden.
Aldus commandant der strijdkrachten luitenant- admiraal Rob Bauer in zijn toespraak tijdens die Taptoe.
Vandaar dat we ook extra aandacht besteden aan de muziek en de muzikale begeleiding van vandaag door de Udense Big Band, met natuurlijk ook een hartelijk welkom aan hun adres.

Na de Korpsverjaardag op 10 december 2019 op het Oostplein (je moest een beetje koud-weer getraind zijn) waarbij uw bestuur en diverse COM-leden uit heel Nederland aanwezig waren vieren we in 2020, dames en heren, de 355ste verjaardag van het korps met een defilé op de Coolsingel maar ook een mooi feest in Ahoy.
Dus noteer 12 december a.s. alvast in uw agenda. Op de websites van COM Nederland en COM Noord-Brabant volgen de bijzonderheden nog.

 

Vooruitkijkend naar de toekomst geeft het huidige nieuwe bestuur, bij acclamatie gekozen op de extra ingelaste ALV op 18 november 2019, een krachtige belangrijke boodschap af aan u, aan onze leden van de grootste COM-vereniging in Nederland. We gaan voor samenzijn, voor verbondenheid, dus we willen graag verbinden met oude en/of nieuwe identiteitsgroepen of onderafdelingen door heel Brabant heen.
Maar dat kunnen wij niet alleen, daar hebben we u voor nodig.
We zijn als bestuur nog niet compleet. Van commissielid tot vrijwilliger of nog beter als bestuurslid kunt u ons helpen.
Inmiddels staat de oproep voor de reguliere ALV op 27 januari a.s. in Veghel, op de website. En in het belang van een kwalitatief goed functionerende COM-afdeling Noord-Brabant, hopen wij dat u het belang van uw aanwezigheid bij deze algemene ledenvergadering goed inschat en in groten getale aanwezig zult zijn. Tevens kunt u zich opgeven als kandidaat  voor de ledenraad die inmiddels de Raad van Afgevaardigen heeft vervangen. Als ledenraadslid vertegenwoordigt u samen met de voorzitter COM-Noord-Brabant.

Meld je ook aan voor een nieuw item dat wij binnen COM-Noord-Brabant in het leven hebben geroepen, te weten: “Waar ben je goed in”. Meld je aan met je bedrevenheid of specialiteit, wel of niet gekoppeld aan je vroegere beroepsleven (na je militaire carrière) of hobby. Je komt dan in een soort van expertisebank, waar we dan uit kunnen putten voor assistentie bij activiteiten, hulp bij evenementen, nieuwe ontwikkelingen of nogmaals als ontbrekend bestuurslid. U kunt daarover op korte termijn op onze website lezen.

Indien u in staat bent om op te staan verzoek ik u één minuut stilte in acht te nemen, tijdens “de Last Post”,  die door één van de Big band-leden wordt geblazen voor de ons ontvallen mariniers.

Big Band – Last Post a.u.b.

Rest mij om u een gezellige Reünie te wensen, leuke verhalen uit te wisselen met de aanwezige dames, genodigden en sobats en nu te proosten op een voorspoedig en vooral gezond 2020. Gelukkig Nieuwjaar.

 

Klaas Haan
Voorzitter COM Noord-Brabant

Gilze-Rijen, 11 januari 2020.